MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
15.10.2015 14:52:22 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wybory
15.10.2015 14:46:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP do artykułu Technika głosowania
15.10.2015 14:45:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Technika głosowania w wyborach do Senatu RP do artykułu Technika głosowania
15.10.2015 14:44:06 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Technika głosowania
15.10.2015 14:30:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 68/2015 do artykułu Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 października 2015 r.
15.10.2015 14:25:56 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 października 2015 r.
15.10.2015 14:12:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
15.10.2015 14:10:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Posiedzenie Komisji Społecznej, Ekologii i Bezpieczeństwa
14.10.2015 15:41:35 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UWAGA! Organizacje pozarządowe!
14.10.2015 15:29:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Stanisławów do artykułu ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
14.10.2015 15:28:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
14.10.2015 15:20:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do artykułu Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy
14.10.2015 15:19:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy
14.10.2015 09:20:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podsumowanie ankiety do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
14.10.2015 09:20:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Analiza słabych i mocnych stron gminy do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
14.10.2015 09:20:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Materiały z warsztatów do artykułu Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
14.10.2015 09:17:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Strategia rozwoju gminy Stanisławów na lata 2015-2025
12.10.2015 15:00:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Stanisławawów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 stycznia 2015 r.
09.10.2015 14:41:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł W dniu 14 października zmienione godziny dyżuru psychologa
09.10.2015 14:10:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Stałe komisje rady gminy
09.10.2015 14:05:57 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skad Rady Gminy Stanisławów
09.10.2015 13:38:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Informacja o wyłożeniu spisu wyborców
09.10.2015 12:31:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
09.10.2015 12:26:31 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
09.10.2015 12:21:07 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
09.10.2015 12:18:24 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
09.10.2015 12:12:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Wykaz umów zawartych w Urzędzie Gminy Stanisławów w roku 2015
07.10.2015 11:28:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
07.10.2015 08:38:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecnościradnych, sołtysów i osób zaproszonych do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:37:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie Wójta Gminy Stanisławów ze zrealizowanych inwestycji na drogach gminnych za okres 1.01.2015 do 10.08.2015 do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:22:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgoda Wiesława Szponara na kandydowanie do Komisji Budżetu i gospodarki do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:20:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgoda Wiesława Szponara na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:17:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej między sesjami do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:16:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Planowania i Finansów między sesjami do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:15:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wnioski z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Przeciwpożarowej i Ekologii w dniu 4 sierpnia 2015 r. do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:12:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Sprawozdanie z pracy Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej między sesjami do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
07.10.2015 08:10:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek grupy radnych o dodanie 4. punktów do porządku obrad do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
06.10.2015 09:57:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
06.10.2015 09:57:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr IX/2015 z IX sesji Rady Gminy Stanisławów w dniu 10 sierpnia 2015 r.
05.10.2015 17:29:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
05.10.2015 17:24:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania do artykułu Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 17:24:09 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 3 - wzór umowy do artykułu Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 17:23:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 - wzór oferty do artykułu Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 17:22:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 17:21:58 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 17:21:29 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 15:41:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Składy Komisji Wyborczych
05.10.2015 15:38:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.
05.10.2015 11:36:34 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pustelniku
05.10.2015 11:35:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Losowanie składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pustelniku