MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
14.02.2013 11:41:12 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca
14.02.2013 09:20:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin z załącznikami do artykułu Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów.
14.02.2013 09:18:41 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Regulamin z załącznikami z artykułu Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów.
14.02.2013 09:00:33 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych
14.02.2013 08:36:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:35:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:35:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o niekaralności do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:34:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o niekaralności do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:34:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:33:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Formularze do pobrania
14.02.2013 08:32:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Formularze do pobrania
13.02.2013 11:59:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
13.02.2013 11:57:03 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
13.02.2013 11:55:30 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejąc
13.02.2013 11:52:59 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
13.02.2013 11:18:11 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6721.2.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400kV
13.02.2013 11:06:43 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
13.02.2013 11:06:02 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów. z kategorii Regulamin naboru na wolne stanowiska urzę
13.02.2013 11:05:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
12.02.2013 11:14:16 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 11:05:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
12.02.2013 11:05:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
12.02.2013 11:04:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013 – 2024
12.02.2013 11:02:30 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:50:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:39:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:31:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 20 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:30:49 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 19 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:30:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 18 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:29:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 17 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:28:37 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:27:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:25:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
12.02.2013 10:23:14 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót przykanaliki kanału B1.2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
12.02.2013 10:21:46 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
12.02.2013 09:45:12 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXI/2012 z XXI sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 18 grudnia 2012r.
11.02.2013 17:38:23 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
11.02.2013 17:35:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
11.02.2013 17:33:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
11.02.2013 17:29:48 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł
11.02.2013 17:06:30 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Praca
11.02.2013 17:04:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
11.02.2013 17:03:21 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Praca do kategorii Oferty pracy został przeniesiony artykuł Brak
11.02.2013 16:58:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin z załącznikami do artykułu Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów.
11.02.2013 16:57:02 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 lutego 2013 r w sprawie wprowadzenia : Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Stanisławów.
11.02.2013 16:14:31 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi z 11 lutego 2013 r. do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
11.02.2013 16:06:29 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Zapytania i odpowiedzii z dnia 11 lutego 2013 r. z artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
11.02.2013 16:06:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania i odpowiedzii z dnia 11 lutego 2013 r. do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
11.02.2013 15:39:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej
11.02.2013 15:38:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej