MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
11.02.2013 15:19:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do artykułu Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. o uchwale budżetowej na rok 2013
11.02.2013 15:17:40 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. o uchwale budżetowej na rok 2013
11.02.2013 13:28:00 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.02.2013 13:26:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
11.02.2013 13:25:38 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.02.2013 13:24:16 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
11.02.2013 13:23:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
11.02.2013 12:05:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zmiana terminów składania ofert do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
11.02.2013 12:02:08 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
08.02.2013 13:22:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.4.2013
06.02.2013 14:49:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zapytania i odpowiedzi do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
06.02.2013 14:13:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.7.2012 - gazociąg
06.02.2013 12:12:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt budowlany - budowa 4 przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową Nr 50 (w pasie drogi) w miejscowości Stanisławów do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
05.02.2013 12:08:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przedmiar robót kanał B14 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
05.02.2013 12:07:27 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Przedmiar robót kanał B14 z artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
05.02.2013 09:48:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"
05.02.2013 08:53:20 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
04.02.2013 15:42:05 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykanaliki C10 cz. 2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:38:44 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kanał C10 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:35:59 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Przykanaliki C8 cz. 1 z artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:35:29 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Mapa nr 1 z artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:31:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykanaliki C9 cz. 2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:27:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kanał C9 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:24:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykanaliki C8 cz. 2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:21:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przykanaliki C8 cz. 1 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:18:18 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Zebranie w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
04.02.2013 15:15:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Kanał C8 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:05:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 7 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:03:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 6 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 15:01:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 4 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 14:58:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 3 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 14:54:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 2 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 14:50:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 1 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 14:46:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa nr 1 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
04.02.2013 14:25:03 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
04.02.2013 14:02:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/13 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w gminie Stanisławów
01.02.2013 10:34:06 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.02.2013 10:28:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Pracownicy Urzędu
01.02.2013 09:26:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
01.02.2013 09:25:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zgłoszenie instalacji do artykułu ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
01.02.2013 09:24:54 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o posiadaniu zbiornika bezodpływowego do artykułu ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
01.02.2013 09:23:47 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
01.02.2013 09:08:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
01.02.2013 08:33:14 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zebranie w sprawie wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami
30.01.2013 10:46:34 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Przedmiar robót na przykanaliki kanału C11 z artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
30.01.2013 09:41:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
30.01.2013 09:40:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Harmonogram do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
29.01.2013 15:43:45 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.5.2013
29.01.2013 15:36:15 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przejście poprzeczne pod drogą krajową nr 50 do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
29.01.2013 15:35:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Projekt odwodnienia kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II