MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
28.01.2013 14:12:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
28.01.2013 14:07:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
28.01.2013 14:04:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Mapa do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
28.01.2013 13:42:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
28.01.2013 13:24:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II
23.01.2013 14:09:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.4.2013
22.01.2013 14:27:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr Wa.7.2013 do artykułu Uchwała RIO w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na 2013 rok
22.01.2013 14:25:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w Warszawie dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na 2013 rok
22.01.2013 14:20:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała nr Wa.6.2013 do artykułu Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
22.01.2013 14:18:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w Warszawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stanisławów
22.01.2013 13:11:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Gminny portal mapowy
21.01.2013 16:34:42 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na łączu symetrycznym dla Urzędu Gminy Stanisławów wraz z niezbędną instalacją”
18.01.2013 14:11:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.01.2013 12:33:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu wniosków do artykułu
17.01.2013 12:31:42 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Regulamin konkursu z artykułu
17.01.2013 11:25:28 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu
17.01.2013 11:24:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór sprawozdania do artykułu
17.01.2013 11:24:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk sprawozdania do artykułu
17.01.2013 11:23:36 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wzór wypełnienia wniosku do artykułu
17.01.2013 11:23:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Druk wniosku do artykułu
17.01.2013 11:20:13 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
17.01.2013 09:46:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2013"
17.01.2013 08:42:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Utylizacja azbestu
17.01.2013 08:41:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Nabór wniosków na bezpłatne zdjęcie/odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
16.01.2013 10:09:07 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr RIiGK.6733.3.2013
16.01.2013 10:04:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawanr RIiGK.6733.2.2013
15.01.2013 09:20:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego gminy Stanisławów
15.01.2013 09:20:22 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego gminy Stanisławów
14.01.2013 13:04:43 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:04:21 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Załącznik z artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:03:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:02:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ochrona środowiska i gospodarki wodnej do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:01:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:00:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Przychody i rozchody do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 13:00:03 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zadania inwestycyjne do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:59:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki zlecone do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:54:27 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Dochody zlecone do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:53:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wydatki do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:53:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:48:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała budżetowa do artykułu Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14.01.2013 12:46:39 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2013 Nr XXI/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
10.01.2013 13:49:46 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2013 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW
10.01.2013 11:32:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Sprawanr RIiGK.6733.1.2013
10.01.2013 11:32:17 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Sprawanr RIiGK.6733.1.2013
09.01.2013 12:38:39 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2013-2014
09.01.2013 10:36:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:35:53 Tomasz Zdanowicz Usunięty załącznik Tabela nr 3 z artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:35:48 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:35:22 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:35:01 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012