MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
09.01.2013 10:34:30 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:34:13 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 10:28:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
09.01.2013 09:32:02 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Rozporządzenie ministra w sprawie wzoru wniosku do artykułu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
09.01.2013 09:27:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
09.01.2013 08:59:56 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł Posiedzenia komisji Rady Gminy Stanisławów z kategorii Tablica ogłoszeń
09.01.2013 08:59:38 Tomasz Zdanowicz Usunięto artykuł W wigilię Urząd Gminy nieczynny z kategorii Tablica ogłoszeń
09.01.2013 08:46:26 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ważne ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
08.01.2013 15:41:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Znaki bezpieczeństwa do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:40:42 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Szkic do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:40:24 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Piwnica do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:40:11 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Piętro do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:39:55 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Parter do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:37:33 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Instrukcja do artykułu Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
08.01.2013 15:35:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 8 stycznia 2013 r.
04.01.2013 15:47:08 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zamówienia do 14000 euro został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe
04.01.2013 15:46:45 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zamówienia do 14000 euro został przeniesiony artykuł Zapytanie ofertowe
04.01.2013 15:46:18 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zamówienia do 14000 euro został przeniesiony artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.01.2013 15:45:36 Tomasz Zdanowicz Z kategorii Zapytania ofertowe do kategorii Zamówienia do 14000 euro został przeniesiony artykuł „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na łączu symetrycznym dla Urzędu Gminy Stanisławów wraz z niezbędną instalacją”
04.01.2013 14:40:52 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU do artykułu „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na łączu symetrycznym dla Urzędu Gminy Stanisławów wraz z niezbędną instalacją”
04.01.2013 14:40:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik FORMULARZ OFERTY do artykułu „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na łączu symetrycznym dla Urzędu Gminy Stanisławów wraz z niezbędną instalacją”
04.01.2013 14:37:57 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł „Świadczenie usługi dostępu do Internetu na łączu symetrycznym dla Urzędu Gminy Stanisławów wraz z niezbędną instalacją”
04.01.2013 14:25:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:25:16 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie o prawie... do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:24:39 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Oświadczenie do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:24:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena... do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:23:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Informacja... do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:23:32 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik W N I O S E K NA ZDJĘCIE I/LUB ODEBRANIE* TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:23:07 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:22:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O Ś W I A D C Z E N I E do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:21:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:21:34 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:14:17 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:13:40 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:13:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O Ś W I A D C Z E N I E do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:12:51 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik O C E N A stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:12:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1 do artykułu Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
04.01.2013 14:10:20 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł
04.01.2013 09:01:04 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
04.01.2013 08:40:58 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
04.01.2013 08:39:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Leczenie osoby uzależnionej od alkoholu
04.01.2013 08:37:56 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
04.01.2013 08:36:00 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Praca Punktu Konsultacyjnego dla Osób z Problemami Psychospołecznymi
03.01.2013 10:14:29 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
03.01.2013 10:14:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do artykułu Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
03.01.2013 10:13:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
03.01.2013 10:13:25 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024.
03.01.2013 10:11:46 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 5 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 10:11:25 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 4 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 10:11:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 3 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012