MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
Data Redaktor Zmiana
03.01.2013 10:10:47 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 2 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 10:10:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Tabela nr 1 do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 10:09:53 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 10:09:10 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012
03.01.2013 09:18:02 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
03.01.2013 09:13:28 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
03.01.2013 09:12:37 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
03.01.2013 09:10:33 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
03.01.2013 09:07:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
03.01.2013 09:04:52 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
03.01.2013 09:03:51 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
03.01.2013 08:57:50 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Uchwały podjęte w 2012 r.
03.01.2013 08:55:32 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
03.01.2013 08:45:10 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek rolny
03.01.2013 08:43:15 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek leśny
03.01.2013 08:42:01 Tomasz Zdanowicz Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
03.01.2013 08:31:56 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XX/102/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku do artykułu UCHWAŁA NR XX/102/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
02.01.2013 13:26:06 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Ocena jakości wody do artykułu Ocena jakości wody w wodociągu publicznym gminy Stanisławów
02.01.2013 13:25:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Ocena jakości wody w wodociągu publicznym gminy Stanisławów
02.01.2013 13:08:41 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Zdjęcie lub odebranie i utylizacja wyrobów zawierających azbest
02.01.2013 09:55:10 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXI/112/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych do artykułu UCHWAŁA NR XXI/112/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
02.01.2013 09:53:44 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/112/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
02.01.2013 09:51:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.01.2013 09:51:01 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
02.01.2013 09:49:21 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. do artykułu UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
02.01.2013 09:48:55 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
02.01.2013 09:46:41 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.01.2013 09:46:05 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
02.01.2013 09:44:12 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
02.01.2013 09:43:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
02.01.2013 09:39:37 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
02.01.2013 09:38:00 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXI/106/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2014
02.01.2013 09:37:27 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/106/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2014
02.01.2013 09:34:18 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Uchwała do artykułu UCHWAŁA NR XXI/105/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
02.01.2013 09:32:50 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/105/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok.
31.12.2012 13:00:23 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Listy obecności do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:59:57 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 10 do protokołu do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:59:08 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 do protokołu do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:58:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 5 do protokołu do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:57:59 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 2 do protokołu do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:57:35 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Załącznik nr 1 do protokołu do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:20:45 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 12:19:54 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł Protokół Nr XX/2012 z XX sesji Rady Gminy Stanisławów odbytej w dniu 22 listopada 2012r.
31.12.2012 11:52:04 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podstawa wymiaru podatku leśnego za rok 2013 do artykułu UCHWAŁA NR XX/104/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
31.12.2012 11:51:18 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/104/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
31.12.2012 11:47:21 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/102/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
31.12.2012 11:46:20 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Podstawa podatku rolnego do artykułu UCHWAŁA NR XX/103/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 i zwolnień z tego podatku.
31.12.2012 11:45:53 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/103/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 i zwolnień z tego podatku.
31.12.2012 11:44:50 Tomasz Zdanowicz Dodany załącznik Taryfy opłat za wodę i ścieki do artykułu UCHWAŁA NR XX/101/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
31.12.2012 11:44:04 Tomasz Zdanowicz Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XX/101/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.